undefined

Jaunajam mācību gadam sākoties, radām iespēju iepriecināt Sēmes un Rīgas jaunos skolēnus un viņu tuviniekus, rīkojot atbalsta pasākumu "Uz skolu ar somu". Skolēnus un viņu vecākus sagaidījām ar gardumiem un teātra izrādi, pēc kuras bērni piedalījās mākslas un rokdarbu radošajās darbnīcās, kamēr vecāki baudīja koncertu. Bērni spēlēja spēles, piedalījās stafetēs un pēc šī darbīgā rīta cēliena visus gaidīja garda zupa un atpūta. Bija pienācis laiks vakara galvenajam notikumam- bērniem tika dāvinātas skolas somas ar visu nepieciešamo jauna skolas gada uzsākšanai, kā arī nelielas dāvaniņas. Sēmē bērni tika iepriecināti ar 80 un Rīgā- ar 60 somām.

 

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem, rīkotājiem un Labās Bodes atbalstītājiem, bez kuriem šis pasākums nebūtu bijis iespējams! Kopā mums ne tikai izdevās sarīkot kolosālu prieka un tuvības sajūtas pilnu pasākumu, bet arī nodrošināt 140 bērnus ar pamata nepieciešamības lietām skolai, tādējādi ieguldot šo bērnu izglītībā un nākotnē.